Νέα Συνεργασία με την εταιρία CENTOR

H Vecta ανακοινώνει την νέα συνεργασία της με την εταιρία CENTOR, η οποία διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα  κουφωμάτων, σκίασης και σίτας, σε αλουμίνιο και ξύλο μεγάλων διαστάσεων, ανοίγματος έως 9,5 m  με κρυφούς μηχανισμούς βραβευμένα με Red Dot Adward http://vecta.centor.com/pl/en