Συρόμενες πόρτες

Συρόμενες πόρτες που μας επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των χώρων μας με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

  • Δυνατότητα κατασκευής πορτών και παραθύρων με πολύ μεγάλο άνοιγμα, μεγάλο φορτίο έως 400kg χωρίς ταυτόχρονα να έχουμε περιορισμούς στην θερμομόνωση και την ασφάλεια.

  • Συρόμενα συστήματα με πολύ λεπτές όψεις οι οποίες σχεδόν εξαφανίζονται ενσωματώνοντας τες στην κατασκευή, προσφέροντάς μας απίστευτη θέα προς το εξωτερικό περιβάλλον και ταυτόχρονα τη μέγιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτός στο εσωτερικό.

  • Vw ≤ 11w/m2

  • Διάσταση δίφυλλου 6500 x 3400

 

Αναφορές