Σκίαση

Μεγάλη τυπολογία συστημάτων σκίασης τα οποία πέραν της δεδομένης λειτουργίας τους ως προς τον έλεγχο του φυσικού φωτισμού και της θερμότητας των εσωτερικών χώρων, συμβάλλουν και στη βελτίωση της αισθητικής
των κτιρίων.