Πόρτες

Πόρτες που ικανοποιούν και τις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς:

  • Οι χαμηλότεροι συντελεστές θερμομόνωσης (πολύ σημαντικό πως ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για χρήση σε Passive house Ud < 0.8 W/m2k).

  • Δυνατότητα κατασκευής πορτών μεγάλων διαστάσεων και βαριάς καταπόνησης.

  • Ειδικές πόρτες πυράντοχες-αντιδιαρρηκτικές, αλεξίσφαιρες.

  • Πόρτες ιδιαίτερης αισθητικής στις οποίες οι επιφάνειες κάσας
    και φύλλου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, είναι συνεπίπεδες.

Δυνατότητα χρήσης ιδιαίτερων κλειδωμάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων για την λειτουργία των πορτών.

 

Αναφορές