Περιβαλλοντική Ευθύνη

Το αλουμίνιο είναι ένα υλικό με χρόνο αξιοποίησης σχεδόν ανυπολόγιστο χωρίς ανάγκη διαχείρισης .Σήμερα λοιπόν που υπάρχει τέτοια συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισης των φυσικών πόρων και των κατασκευών ,τα πλεονεκτήματα του αλουμινίου σαν υλικό το καθιστούν περιβαλλοντικά μοναδικό.

Ακόμα και μετά την αντικατάσταση του κουφώματος  μετά από πολλά χρόνια ,τα προφίλ αλουμινίου αποτελούν πολύτιμο ανακυκλώσιμο υλικό. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι 100% του υλικού είναι ανακυκλώσιμο με απαίτηση μόνο ενός 5% της αρχικής δαπανώμενης ενέργειάς για ανακύκλωση του.

Η VECTA πιστεύοντας στη σημασία όλων αυτών διαχειρίζεται και αξιοποιεί ανακυκλώνοντας σε οποιαδήποτε φάση της παραγωγικής διαδικασίας φροντίζοντας για την προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντική Ευθύνη