Διαχρονικότητα

Διαχρονικότητα

Κατασκευές που έχουν αντοχή στον χρόνο. Το αλουμίνιο είναι ένα υλικό με βασικές ιδιότητες που εξασφαλίζουν την αντοχή και αισθητική στο χρόνο. Τα συστήματα αλουμινίου έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε συνδυασμό με διατομές που εξασφαλίζουν μεγάλες επιφάνειες ηλιασμού.

Η VECTA δεν αφήνει κάτι στην πιθανότητα. Η επιλογή των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των κουφωμάτων αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ορθή λειτουργία και αντοχή τους στον χρόνο.