Ασφάλεια

Οι κλοπές έχουν ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια ,όταν οι δράστες στοχεύουν σε ευαίσθητα σημεία του σπιτιού όπως τα παράθυρα ,πόρτες. Από τεχνική άποψη αποτελεσματικές μέθοδοι προστασίας είναι εύκολα εφαρμόσιμες.

Η VECTA ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται και τη θέση του κτηρίου, υποστηρίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα με μικρή κοστολογική επιβάρυνση η ποία μπορεί να επεκταθεί.

Πληροφοριακά το επίπεδο ασφαλείας σε κλίμακα αντίστασης γυαλιού 1 με 3 (WK ή RC).Με γυαλί κλάσσης 2,οι πόρτες και τα παράθυρα αντέχουν χρήση βαριού εργαλείου μέχρι 16 λεπτά .(χρόνος που θεωρείται αποτρεπτικός για μια διάρηξη).

Πυράντοχές κατασκευές αλουμινιού παρέχονται σε συνδυασμό με υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα.

Ασφάλεια