Θερμοκήπια

Τα προφίλ αλουμινίου μπορούν να είναι το βασικό δομικό  υλικό για θερμοκήπια.

Τα μεγάλα ανοίγματα του κελύφους ενός θερμοκηπίου απαιτούν ειδικά προφίλ τα οποία πρέπει να είναι πολύ ισχυρά και σταθερά. Το κέλυφος επίσης εκτίθεται σε υψηλές δυνάμεις από ανέμους και  μεγάλα φορτία από χιόνι ενώ η στεγανότητα της κατασκευής πρέπει να είναι απόλυτη. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα προφίλ πρέπει να είναι λεπτά ώστε να μην εμποδίζουν το φυσικό φως να διέρχεται εντός του θερμοκηπίου. 

Η VECTA διαθέτει την τεχνογνωσία της μελέτης και κατασκευής κελυφών θερμοκηπίων αποκλειστικά με προφίλ αλουμινίου. Το αλουμίνιο με τις αντιδιαβρωτικές του ιδιότητες μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο περιβάλλον με χημικά και υγρασία. 

Τέτοιου είδους κατασκευές έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον. 

 atriums