Εξειδικευμένες Λύσεις

Κάθε κατασκευή μπορεί να είναι μοναδική.

Η VECTA ειδικεύεται στον σχεδιασμό κατασκευαστικών προτάσεων και στην εφαρμογή συστημάτων αλουμινίου. 

Θεωρούμε κάθε νέα κατασκευή πρόκληση και συνάμα ιδιαίτερη, που θα πρέπει να συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας και αρχιτεκτονικά με την λοιπή κατασκευή.

Βρίσκουμε σωστές και παράλληλα πρακτικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες του έργου.

Από την πιο απλή έως την πιο πολύπλοκη κατασκευή, κάθε λύση είναι μοναδική, ικανοποιώντας τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις σας.

Πάντα σε συνεργασία μαζί σας, σχεδιάζουμε την καλύτερη λύση για κάθε έργο λαμβάνοντας υπόψη σημαντικά κριτήρια όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, η βιωσιμότητα, ο προϋπολογισμός και τα χρονικά περιθώρια.

Χάρη στην εκτεταμένη γνώση μας των υλικών, της τεχνολογίας, των τρόπων και νόμων της κατασκευής και των ενεργειακών απαιτήσεων, εκμεταλλευόμαστε κάθε λεπτομέρεια ώστε να πραγματοποιήσουμε κάθε ιδέα και σχέδιο.

Εξειδικευμένες Λύσεις