Ανακαίνιση

Σε πολλές χώρες ένα μεγάλο ποσοστό της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση, χρησιμοποιείται για την θέρμανση παλαιών κτιρίων. Το γεγονός αυτό έχει θέσει ως πρωταρχική προτεραιότητα την ανακαίνιση τέτοιου είδους κτιρίων με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η ανακαίνιση κτιρίων είναι μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες δραστηριότητες του κατασκευαστικού τομέα τα τελευταία χρόνια. Ανακαινίζοντας ένα κτίριο, βελτιώνεται η ηχομόνωσή του, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, αυξάνεται ο φυσικός φωτισμός και αερισμός των χώρων του, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η αξία του ακινήτου. 

Στην VECTA έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάζουμε συστήματα, χωρίς συμβιβασμούς στην σχεδίαση, που προσφέρουν την κατάλληλη λύση σε κάθε έργο ανακαίνισης.

Ανακαίνιση