Αειφορία

Σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης ενός κτιρίου είναι ο παράγοντας της αειφορίας. Για αυτό τον λόγο στοχεύουμε στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στην προστασία του κλίματος και στην οικονομικότερη χρήση των πόρων.

Η βιωσιμότητα ενός κτιρίου εκφράζεται από τα παρακάτω πιστοποιητικά, τα οποία αξιολογούν σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια:

  • DGNB seal of quality (German Sustainable Building Council)

Λαμβάνει υπόψη οικολογικούς και οικονομικούς παράγοντες.

  • Minergie standard (Switzerland)

Αξιολογεί την αειφορία με βάση τις μέγιστες τιμές της θερμικής και ηλεκτρικής κατανάλωσης του κτιρίου.

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Εξασφαλίζει ότι τα κτίρια είναι φιλικά προς το περιβάλλον, παρέχουν ένα υγιές περιβάλλον εργασίας και είναι κερδοφόρα.

  • Zero Energy Building

Ένα Zero Energy κτίριο, γνωστό και ως Zero Net Energy (ZNE) κτίριο, είναι ένας δημοφιλής όρος για να περιγράψει την χρήση κτιρίων με μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας και μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Η Vecta μπορεί να ικανοποιήσει τα απαιτητικά κριτήρια των προαναφερθέντων πιστοποιητικών και να συμβάλει σημαντικά στην θετική προοπτική της βιωσιμότητας των κτιρίων.