Αλουμίνιο

Σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής Brundtland, «αειφόρος ανάπτυξη είναι η κάλυψη των αναγκών του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους». 

Στόχος μας είναι η αειφορία των κατασκευών μας, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή τους απόδοση αλλά και την προστασία του κλίματος.

Λόγω των υψηλών ιδιοτήτων του υλικού, το αλουμίνιο μπορεί να παραμείνει σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς τη χρήση πολύπλοκων μέτρων προστασίας κατά της διάβρωσης ή προσβολής από μύκητες. Και όταν τα κουφώματα θα πρέπει να αντικατασταθούν μετά από πολλά χρόνια, τα προφίλ δεν θα καταλήξουν ως επικίνδυνα απόβλητα αλλά θα παρέχουν μια πολύτιμη πηγή ανακύκλωσης, γιατί μόλις το 5% της αρχικής χρησιμοποιηθέντος ενέργειας είναι απαραίτητη για την ανακύκλωση του αλουμινίου.

Άλλα πλεονεκτήματα του αλουμινίου: 

  • Είναι το τρίτο μεγαλύτερο στοιχείο στη γη και προέρχεται από τον βωξίτη.
  • Η διάρκεια ζωής του είναι πολύ υψηλή.
  • Περίπου το 75% των προϊόντων αλουμινίου που έχουν παραχθεί, είναι σήμερα ακόμα σε χρήση.
  • Είναι 100% ανακυκλώσιμο.
  • Παρέχει ελευθερία σχεδιασμού.
  • Είναι ελαφρύ υλικό αλλά παράλληλα πολύ δυνατό και ανθεκτικό.