Αειφόρα Κτίρια

Η αειφορία πρόκειται να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου δόμησης. Είναι υποχρέωση τόσο των κατασκευαστών όσο και των αρχιτεκτόνων να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν το ευρύ κοινό πάνω στις αλλαγές του τρόπου δόμησης.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να ενθαρρύνει:

  • Τη διατήρηση των μη ανανεούμενων πόρων.
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μη ρυπαίνουσα τεχνολογία.
  • Τη μείωση της ρύπανσης.
  • Την αποφυγή δημιουργίας απορριμμάτων, τη μείωση της ποσότητάς τους και την ανακύκλωσή τους.

Η Vecta έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προτείνει τις ιδανικές λύσεις για την κατασκευή αειφόρων κτιρίων.