Περιαστική Κατοικία, Ρόδος

Η απαίτηση της ενοποίησης του εσωτερικού με το εξωτερικό περιβάλλον επιβάλλουν την δημιουργία «γυάλινων τοίχων», όποτε η επιλογή ενός εξαιρετικά στιβαρού και ιδιαίτερα θερμομονωτικού συστήματος θεωρήθηκε επιβεβλημένη. Ξεχωριστό σημείο της κατοικίας η γωνιακή κατασκευή τρίφυλλων επάλληλων κουφωμάτων που στην κυριολεξία φέρνουν της πισίνα μέσα στο σαλόνι.